NORWEGIAN CULTURE
Phrases Pronunciation English
Godt nytt år! goht neet ohr Happy New Year!
Det er vinter. deh aer veen-tehr It is winter.
I nord betyr det kaldt vær. ee nohr beh-teer deh kahlt vaehr Up north that means cold weather.
Ha en riktig god vinter! hah ehn rihk-tee goo veen-tehr Have a really nice winter!

 

Winter Words and Expressions Pronunciation English
Her er noen vinterord og uttrykk: haer aer noo-ehn veen-tehr-oohr oh ooht-treekh Here are some winter words and expressions:
snø snuh snow
sludd slewdd sleet
votter voht-tehr mittens
skjerf shaerf scarf
genser gehn-sehr sweater
gå på ski goh poh shee cross-country ski
kjøre slalåm kjuh-reh shlah-lohmm downhill ski
kjøre på kjelke kjuh-reh poh kjehll-keh go sledding
gå på skøyter goh poh shoy-tehr go ice skating
kjøre snøscooter kjuh-reh snuh-skew-tehr ride a snowmobile

 

More phrases Pronunciation English
Når det er for kaldt ute nohr deh aer fohr kahlt ew-teh When it is too cold outside
er det godt å være inne aer deh gohtt oh vae-reh ihn-nehg it is good to be inside.
Vi kan: vee kahnn : We may:
lese bøker leh-seh buh-kehr read books,
gå på kino goh poh kjee-noo go to the movies,
spise god mat spee-seh goh maht eat good food,
sitte ved peisen seet-teh veh pai-sehn sit by the fire,
skrive brev til venner skree-veh brehv teel vehn-nehr write letters to friends,
kose oss kooh-seh ohss really enjoy ourselves.
Hva liker du å gjøre om vinteren?
(Se leksjon nummer 6.)
What do you like to do in the winter?
(See Language Lesson 6.)