NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Jeg liker å jai lee-kehr oh I like to
drive idrett. dree-veh eed-rehtt do sports.
Hvor kan man hvor kahn mahn Where can one
spille tennis speel-leh tehn-nees play tennis?

 

 

Try putting the following together as a sentence:
Example: Jeg liker å trene.

Practice Pronunciation English
trene treh-neh work out
gå på rulleskøyter goh poh rool-leh-shoy-tehr go rollerskating
gå på roller blades goh poh rohl-lehr-blaids go roller blading
gå på skøyter goh poh shoy-tehr go ice skating
gå på jakt goh poh jahkt go hunting
gå på tur goh poh toor go hiking
gå på ski goh poh shee go skiing
bade bah-deh swim
fiske fees-keh fish
sykle seek-leh bike riding
jogge yohg-geh jog
seile sai-leh sail
rafte rahf-teh raft
brettseile brehtt-sai-leh windsurf
klatre klah-treh go climbing

 

 

Try putting the following together as a sentence:
Example: Hvor kan man spille tennis?
Practice Pronunciation English
spille tennis speel-leh tehn-nees play tennis?
spille fotball speel-leh foot-bahll play soccer?
spille golf speel-leh gohlf play golf?
spille volleyball speel-leh volleyball play volleyball?